WEB DEVELOPMENT

Zhvillim dhe mirëmbajtje Website

Zhvillimet e sotme teknologjike kërkojnë ndërtimin e një faqe website modern, në përshtatje me tendencat e fundit dhe e strukturuar mire. Webi mund të jetë një dritare informative online ose një web që mund të përdori sistemin

Ndërtim aplikacioni

Sistemet teknologjike, IOS dhe Andorid lehtësojnë shumë procese të së përditshmes. Për këtë, krijimi i një aplikacioni po kthehet si një domosdoshmëri për bizneset të cilët duan që shërbimet e tyre të shkojnë tek klienti në të gjitha format e teknologjisë. Programuesit e Novus realizojnë aplikacione me vështirësitë në të gjitha nivelet, me funksionet dhe detajet që çdo klienti i nevojitet.