Kush është Novus

Novus është një kompani transformimi e bazuar në kreativitet. Ne ndërtojmë të ardhme të sigurta për biznesin, pasi bashkojmë njerëz brilant.

Kreativiteti, profesionalizmi, dëshira këmbëngulja, dhe iniciativat e reja janë partnerët tanë në përditshmëri.

Novus drejtohet nga njerëz me pasion dhe vizion, ku të gjithë bëjnë bashkë eksperiencën e tyre të gjatë në sektor të ndryshëm për realizimin e një shërbimi profesional ndaj klientit.

Misioni
Novus lindi si një domosdoshmëri për themelueset e tij. Në drejtimin e një kompanie me aktivitet “Menaxhim Projektesh”, gjatë studimit të tregut për të nënkontraktuar shërbime marketing,  eksperienca i përballi me një treg ku shërbimet janë të paplota, me mungesë analize dhe me mungesën e një plan të qartë për të lidhur marketingun me zhvillimin e shitjeve.
Filozofia
Novus ka në fokus zhvillimin e një biznesi nëpërmjet një strategjie marketing e cila përfshin; studim tregu dhe konkurence, studim konsumatori, ndërtimin e një strategjie, ndërtim brandi, design të një plani konkret marketing, duke ofruar të gjitha mënyrat e reklamimit për të përçuar mesazhet dhe për të tërhequr konsumatorët. Ne ndërlidhim çdo mjet komunikimi dhe marketing për të arritur qëllimet e përcaktuara qartë në zhvillimin e biznesit tuaj.

Ekpertiza

Digital Marketing 95%
Web Development 97%
Design 96%
Konsulencë dhe Trajnime 99%
PR 96%

Development and Designed by Novus Marketing and Consulting