MARRËDHËNIE PUBLIKE (PR)

Menaxhim krize

Në një treg me konkurencë të ashpër dhe me paqëndrueshmri të vazhdueshme, shpesh bizneset hasen me kriza të cilat cënojnë integritetin dhe imazhin e tyre. Nëse këto situata krizash nuk menaxhohen me profesionalizëm, efekti negativ në biznes do të jetë mënjëherë i dukshëm.

PR

Teknikat më të zgjuara në tërheqjen e klientëve janë ato për të cilat nuk paguhet direkt, janë ato teknika të cilat zgjojnë interes të gjërë dhe përcjellin vlera. Ndërtimi një strategjie PR për bizneset