Graphic Designer

Funksionet Baze dhe qellimi i pergjegjesive: Design ne koncepetimi dhe realizimin e projekteve marketuese per klientet e kompanise.

DETYRAT:

Pergatit design e materialeve promocionale reklamuese ne baze te kerkesave te klientit.

Ndjek dhe studion tendencat e fundit te design dhe reklamimit.

Eshte pjese e grupit per hartimin dhe monitorimi i nje plani vjetor marketingu, i cili detajon aktivitetet e vitit qe perkojne me objektivat e miratuara te kompanise.

Pergatit projekt propozime me ide kreative per klientet dhe prezanton projektin ne grup.

Koncpeton dhe nderton brand book per bizneset klient.

Pergatit per printim dhe ndjek procesin deri ne finalizim per design e materialeve si broshura, lefleat, kartvizita, baner, etj.

Koncpeton dhe pergatit materiale reklamuese per rrjete sociale.

Pergatit dhe dorezon raporte javore dhe mujore periodike ne lidhje me efektivitetin e fushatave por edhe mbi planin e punes personal.

Detyra te tjera qe i caktohen.

Kualifikimet, Aftesite, Njohurite, Eksperienca:

Te kete eksperience pune te provuar ne marketing si designer.

Diplome e arsimit te larte preferuar ne mareting, graphic designer.

Te kete njohuri shume te mira ne perdorimin e programeve profesionale ne grahic design.

Aftesi shume te mira komunikimi ,ndertimi i marredhenieve te sukseshme me palet.

Aftesi per te zhvilluar dhe per te dhene prezantime.

I dedikuar, pozitiv dhe punetor.

Njohuri shume te mire te gjuhes angleze, gjuhe te tjera perbejne avantazh.

Kandidatët e interesuar janë të lutur të dërgojnë CV e tyre në adresën e email: info@novus.al