Digital marketing

Social Media Management

Menaxhimi i rrjeteve sociale është njëfaktor kyç për të shpërndarë dhe për të bërë të njohur shërbimet apo produktet që ju ofroni bazuar në studime të sakta të sjelljes konsumatore…

E-mail marketing

Mënyra më e shpejtë e përcjelljes së promocioneve dhe informacioneve mbi biznesin është përmes e-mail marketing. Me strukturën dhe efektet e duhura…

Online PR

“Marrëdhënia Publike Online” tashmë është kthyer në një mekanizëm kryesor që çdo biznes duhet ta marrë në konsideratë për përmirësim apo rritje të mëtejshme të imazhit.

SEM (search engine marketing)

Dëshironi që faqja juaj e internetit të rankohet e para në kërkimet online? Ndërkohë kërkoni gjithënjë e më tepër të tërhiqni klient nga internet? Atëherë ne ju sugjerojmë të implementoni metodën SEM.

SEO (search engine optimization)

SEO (search engine optimization) është një metodë optimizimi me anë të së cilës përmirësohet pozicionimi i website në motorët e kërkimit Google, Bing, Yahoo etj.

Pay per Click Advertising

Goolge ofron mundësinë e përdorimit të fuqisë së tij për të tërhequr klientët nëpërmjet mekanizmave të tij. Nëse dëshironi që reklama juaj të shihet nga një numër shumë i madh

Inbound Marketing

Ne e konsiderojmë si një teknikë mjaft të domosdoshme, që sugjerohet të përdoret për të gjitha bizneset. Inbound Marketing përfshin shërbimet si: