Rëndësia që ka kapitali i markës për një biznes.

Kapitali i markës është vlera shtesë që një biznes merr nga një produkt me një emër të njohur, ose vetëdije të lartë të markës. Në fakt, 60% e njerëzve preferojnë të bëjnë një blerje nga një markë e njohur sesa nga një markë që ata nuk e njohin ose nuk ju pëlqen. Në këtë artikull gjeni disa hapa që mund të ndërmerrni për të ndërtuar kapitalin e markës: 

Krijoni identitetin unik të markës tuaj 

Identiteti i markës përfshin elementët më të dukshëm të markës suaj, siç janë emri, logoja juaj, skema e ngjyrave dhe zëri i markës suaj. Këto elementë themelorë i ndihmojnë njerëzit të identifikojnë dhe mbajnë mend markën tuaj, e cila ndërton vetëdijen e markës dhe ju dallon nga konkurrenca. 


Produkte dhe shërbime cilësore 

Kjo duhet të jetë baza e biznesit tuaj. Është thelbësore që ju të dorëzoni një produkt cilësor tek konsumatorët tuaj. 


Analiza e konkurrencës 

Një markë e fortë është një markë që mund të përshtatet me ndryshimet e tregut. Për të qenë një markë e tillë, duhet të ndiqni trendet e industrisë dhe aktivitetet e konkurrentëve tuaj.

Një mënyrë efektive për të ndërtuar kapitalin e markës është të synoni të plotësoni një nevojë specifike që askush tjetër nuk e mundëson aktualisht.Konsumatorët duan të befasohen. Kjo do të thotë që marka juaj duhet të jetë gjithmonë inovative.

Angazhimi i audiencës

Mënyra më e mirë për ta mbajtur audiencën tuaj të angazhuar është t'u tregoni atyre se ju e dini se për çfarë interesohen më shumë. Kjo do të krijojë lidhje që i frymëzojnë ata të qëndrojnë aktivë në markën tuaj dhe të flasin se sa e vlefshme është për ta. Më poshtë është një listë e asaj që mund të prisni nga mbajtja e një marke të fortë: 

• Një rritje e mundshme e fitimeve: Konsumatorët shpesh janë të gatshëm të paguajnë çmime premium për produktet nga markat që u besojnë dhe vlerësojnë. Kur klientëve ju pëlqen marka juaj, ata janë besnikë ndaj produkteve tuaja duke bërë shitje pa qenë e nevojshme të bindni vazhdimisht klientët e rinj për të blerë produktet e saj. 

• Klientë më besnikë: Një markë e fortë jo vetëm tërheq konsumatorët të gatshëm të pranojnë etiketime më të larta, por edhe ata që do të vazhdojnë të kthehen për më shumë. Mbi 40% e konsumatorëve thonë se qëndrueshmëria e markës është një faktor vendimtar kur vendosin nëse ata do të jenë klientë besnikë.


Ndërtimi i markës është një iniciativë afatgjatë që kërkon durim dhe këmbëngulje, por përfitimet e saj ia vlejnë të përpiqeni.

Përfitimet e ndërtimit të markës janë të pranishme si në aspektet e brendshme ashtu edhe në aspektet e konsumatorit të biznesit tuaj. 

 

Drop us a message

You're in the right place! Just drop us a message. How can we help?

Or see contact page
Validation error occured. Please enter the fields and submit it again.
Thank You ! Your email has been delivered.